Happy Hour במציאות מדומה

אטרקציות מציאות מדומה במתחם המפעילות חוויות משתנות, אנשים מגיעים בזמנם הפנוי להשתתף. אין מגבלת אנשים. הפעילות היא למשך כמה שעות כך שהעובדים יכולים להחליט מתי במהלך יום העבודה הם מגיעים להשתתף בחוויה. פעילות זו מותאמת לכמות גדולה של אנשים שרוצים להשתתף ביום מרוכז עם חוויה אישית לכל עובד.

popup-youtube